2022-05-21 08:40:38
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr5:15
Zuhar1:45
Asar6:45
Magrib8:46
Isha10:30
Juma Bian1:35
Juma2:05