2020-04-04 16:38:54
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:15
Zuhar1:30
Asar6:15
Magrib7:48
Isha9:30
Juma Bian1:35
Juma2:05