2019-10-17 10:36:28
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:30
Zuhar1:45
Asar5:00
Magrib6:32
Isha8:30
Juma Bian1:20
Juma1:45