2021-01-27 05:36:47
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:45
Zuhar1:00
Asar4:00
Magrib5:24
Isha8:00
Juma Bian12:30
Juma12:45