2021-04-14 22:24:22
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:00
Zuhar1:30
Asar6:15
Magrib8:03
Isha9:45
Juma Bian1:35
Juma2:05