2021-11-30 02:18:18
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:30
Zuhar1:00
Asar3:30
Magrib4:44
Isha8:00
Juma Bian12:20
Juma12:45