2020-07-08 21:06:16
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr5:15
Zuhar1:45
Asar7:00
Magrib9:03
Isha10:50
Juma Bian1:20
Juma1:45