2021-09-19 19:29:32
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:15
Zuhar1:45
Asar5:45
Magrib7:24
Isha9:00
Juma Bian1:20
Juma1:45