2019-08-19 22:00:47
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr5:45
Zuhar1:45
Asar6:45
Magrib8:19
Isha10:00
Juma Bian1:20
Juma1:45