2021-06-13 19:52:20
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr5:00
Zuhar1:20
Asar7:00
Magrib9:03
Isha10:55
Juma Bian1:20
Juma1:45