2019-12-10 16:42:02
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr6:30
Zuhar1:00
Asar3:30
Magrib4:43
Isha8:00
Juma Bian12:30
Juma12:45