2019-06-16 21:35:30
Jamat Timing at Darulkhair Center
Fajr5:00
Zuhar1:20
Asar7:00
Magrib9:04
Isha10:55
Juma Bian1:20
Juma1:45